Àger (La Noguera). Salidas: Desde la colegiata de Ager.

Ultra : Viernes 21 de Abril a las 22 h.
Maratón : Sábado 22 de Abril a las 9 h.Pasarelas de Montfalco

Doncs ja és oficial.... La MUT 2017 passarà per les passarel·les de Montfalco!!!!!! i el seu pont penjant....o sigui que la converteix possiblement amb la cursa amb el passos mes espectaculars de Catalunya i Aragó ( i península ibèrica )....té la perdras?????
Pues ya es oficial .... La MUT 2017 pasará por las pasarelas de Montfalco !!!!!! y su puente colgante .... o sea que la convierte posiblemente con la carrera con los pasos más espectaculares de Cataluña y Aragón (y Península Ibérica) .... te la perderás ?????
Well, it's official .... The MUT 2017 pass through gateways Montfalcó !!!!!! and the suspension bridge .... that is possibly what makes the race more spectacular the steps of Catalonia and Aragon (and Iberian Peninsula) has the loose .... ?????
Beno, ofiziala da .... MUT 2017 gateways Montfalcó pasatzen !!!!!! eta zubi esekia .... hori da, seguru asko, zer egiten du lasterketa gehiago ikusgarria Katalunia eta Aragoi (eta Iberiar Penintsula) urratsei solteak ditu .... ?????
Acuerdo MUT - Ayuntamiento de Viacamp

Acord de col·laboració entre la MUT i l'ajuntament de Viacamp, d'aquesta manera la MUT ''creix'' i els projectes de futur seran una passada...la MUT 2017 serà l'edició més espectacular que s'ha fet fins ara i només la superarà l'edicio de 2018........
Acuerdo de colaboración entre la MUT y el ayuntamiento de Viacamp, de esta manera la MUT '' crece '' y los proyectos de futuro serán una pasada ... la MUT 2.017 será la edición más espectacular que se ha hecho hasta ahora y sólo la superará la edición de 2018 ........
Cooperation agreement between the MUT and the City of Viacamp, thus MUT '' grow '' and future projects will be a week ... the MUT 2017 edition will be spectacular and thus far only exceed the 2018 edition ........
Inscripcions obertes 2017 !!!!!!!!!

Inscripciones abiertas 2017 !!!!!

izen-ematea zabalik 2017 !!!!!!

Open enrollment 2017 !!!!!!

Ultra Trail -  http://www.iter5.cat/inscripcions/formCursa.php?id=905

Maratón -  http://www.iter5.cat/inscripcions/formCursa.php?id=904

Obrim inscripcions el 1 de Desembre !!!!!!

Izen-ematea abenduaren 1ean irekita !!!!

Inscripciones abiertas el 1 de Diciembre !!!!

Registration open on December 1 !!!!

Inscriptions ouvertes le 1er Décembre !!!!
Fotos MUT 2016 - Albert Roure

https://www.facebook.com/MutMontsecUltraTrail/photos/?tab=album&album_id=612421862253405